POLITIE EN LETSELSCHADE

Bent u werkzaam bij de politie en heeft u letselschade opgelopen in een privé- of werksituatie dan helpen wij u. Wij hebben meer dan 30 jaar ervaring met het regelen van letselschaden voor werknemers die bij de politie werkzaam zijn.

De politie organisatie is voortdurend in beweging en heet nu Nationale Politie.  Ons team bestaat uit een aantal juristen letselschade die juridische ontwikkelingen nauwgezet bijhouden om zodoende degelijke en verantwoorde adviezen kunnen op het gebied.

Wij benadrukken dat wij alleen civiele letselschade zaken afwikkelen. Vindt er letselschade plaats tijdens uw werk dan wordt het incident aangemerkt als een dienstongeval .

Zodoende maakt u aanspraak op de rechtspositie regeling als het BARP en Bbp. Een deel van uw materiële schade wordt gedekt door uw rechtspositie (art. 54 BARP). Niet alle schade valt onder artikel 54 BARP.

Vaak heeft u niet alleen te maken met materiële schade maar ook met immateriële schade. Wij zorgen dat u in contact met iemand die u hierbij kunt helpen en zorgt dat u weer zoveel mogelijk in uw levenssituatie komt als voor het incident. Hoe eerder aandacht en uitvoering wordt gegeven aan het immateriële gedeelte hoe meer profijt u zelf hiervan later ondervindt.

Niet kunnen en niet weten is anders dan wanneer u wel weet wat u kunt.  Hulp in deze gecompliceerde tijd is dan ook onontbeerlijk en wij kunnen maatwerk voor u verzorgen.

Overigens wil een erkenning van een dienstongeval in de zin van artikel 1 lid 1 sub z. BARP nog niet zeggen dat er sprake is van een schending van de zorgplicht van de werkgever. Wij praten u graag hierover  over de mogelijkheden  in een persoonlijk gesprek met u.