SEKSUEEL MISBRUIK EN SPORT

Sportverenigingen en hun inleners zullen vaak ontkennen en niet zelf naar buiten komen. Wij  helpen slachtoffers het seksueel misbruik te bewijzen en aanspraak te maken op een letselschade vergoeding van de schade mede als een vorm van erkenning. Hiervoor hebben wij letselschade juristen die gespecialiseerd zijn in de aanpak en thuis zijn in seksuele misleiding en verkrachting.

Voor alle duidelijkheid seksueel misbruik is een opzettelijke handeling van de schadeveroorzaker want het is een misdrijf. De schade wordt niet gedekt door een verzekering van de schadeveroorzaker. Niettemin zijn er wel rechtsmogelijkheden om in aanmerking te komen voor een schadevergoeding. In de navolgende situaties is er een financiële compensatie (immateriële schade)  tot € 100.000,00 mogelijk:

  • Seksuele getinte handelingen of uitlatingen waardoor de lichamelijke of geestelijke integriteit wordt geschonden.
  • Betasting van intieme delen.
  • Een langere periode van betasting van intieme delen.
  • Eenmalige tot enkele malen verkrachting.

Als er sprake is van vermogensschade – inkomensverlies c.q. bewijsbare carrière schade – dan is een vergoeding van € 100.000,00 of meer mogelijk! Wij praten u graag bij.