contact@letselsupport.nl
+31- (0) 6 – 14 213 143

Veelgestelde vragen

Waarom zou ik een specialist in letselschade moeten inschakelen?

Een ongeval, een medische fout of een geweldsdelict is altijd een vervelende gebeurtenis in uw leven. Uw normale leven verandert en u bent bezig met uw herstel. De instanties om u heen gaan gewoon door alsof er niets aan de hand is. Om ervoor te zorgen dat u goed geadviseerd en begeleid wordt over uw rechten en plichten bij het verhalen van uw letselschade, is het in uw eigen belang om u te laten bijstaan door een letselschadespecialist die u door de ingewikkelde processen kan begeleiden. Letselsupport.nl is een vakspecialist met jarenlange ervaring met de begeleiding, berekening en afwikkeling van letselschade.

Wat is dan mijn letselschade?

Uw letselschade bestaat uit materiële en immateriële schade. Materiële schade zijn alle kosten die u zelf maakt door een ongeval; een medische fout of een geweldsdelict. Uw kosten kunnen zijn medische kosten of inkomstenderving of huishoudelijke verzorging en of uitgaven bij het klussen in- en om uw huis.

Wat is dan mijn immateriële schade?

Volgens de Nederlandse wet heeft u recht op immateriële schade ook wel smartengeld genoemd, na een ongeval of medische fout en of een geweldsdelict. Smartengeld is de schade die wordt veroorzaakt door het verdriet, het leed, de pijn en de derving aan levensvreugde. Deze schade is niet direct in geld uit te drukken.

Wie hebben er recht op een smartengeldvergoeding?

U hebt recht op een smartengeldvergoeding als u zelf slachtoffer bent van een ongeval, medische fout of geweldsdelict waarvoor de veroorzaker aansprakelijk is. Verder kunt u een smartengeld vergoeding ontvangen als u zelf direct bent geconfronteerd met de gevolgen van een afschuwelijk ongeval. Naasten of nabestaanden hebben in Nederland geen recht op een smartengeldvergoeding.

Hoe wordt dan toch de hoogte van mijn smartengeldvergoeding bepaald?

De bedragen worden bepaald op basis van Nederlandse normen en zijn geen astronomisch hoge bedragen zoals de media wel eens komt met smartengeldvergoedingen in de Verenigde Staten. De hoogte is afhankelijk van de duur van het herstel van het lichamelijke of psychische letsel alsmede de invloed op uw werk, studie, relaties en vrije tijdsbestedingen en van de rechterlijke uitspraken in vergelijkbare gevallen.