Hoewel de medische zorg door professionals wordt verricht worden er helaas fouten gemaakt. Hierbij kan worden gedacht aan gemiste diagnoses, onjuiste operatietechnieken, onvoldoende bewaking van patiënten tijdens narcose of na een operatie, onderschatting van situaties (bijvoorbeeld bij bevallingen), toediening van onjuiste medicatie of onvoldoende informeren over risico’s. Medische kennis is bij de aanpak van groot belang. Letselsupport.com beschikt over professionals die nauw samenwerken met medisch specialisten en vooraanstaande deskundigen.

Waar loopt u tegenaan? Wat is er gebeurd? Wat ging er mis? Wat zijn hiervan de gevolgen? Had de schade voorkomen kunnen worden? Wie is verantwoordelijk? Wie betaalt mijn schade? Wie kan mij helpen? Letselsupport.com helpt u verder. Ook hier onderscheiden wij ons door u persoonlijk op te zoeken want u heeft andere dingen aan u hoofd en u wil weer graag beter worden en soms bent u gewoon  niet in staat om te lopen. Letselsupport.com komt naar u toe.

Verder is het goed om te weten dat aan de basis van een behandeling van een medische fout zaak de “Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid” ligt. kortweg GOMA. Onder meer uit onderzoek van de Stichting de Ombudsman is gebleken dat het voor patiënten vaak lastig is om vragen beantwoord te krijgen. Dit is aanleiding geweest voor het opstellen van de GOMA. In deze gedragscode hebben verschillende partijen aanbevelingen opgesteld over meer openheid bij en het beter afhandelen van medische aansprakelijkheidszaken.

Wilt u meer weten neem dan gerust contact op met een van de letselschadespecialisten van Letselsupport.com.