P T S S  EN POLITIEWERK

Een beroepsgebonden Posttraumatische Stress Stoornis is een ziektebeeld dat kan optreden na een of meer ernstige traumatiserende gebeurtenis(sen) in het werk. De gebeurtenissen, die men zelf ondergaat of waar men getuige van is, roepen een reactie op van intense angst, hulpeloosheid of afschuw.

Bij de politie bleek 34% na een traumatisch incident PTSS te hebben, terwijl bij nadere diagnostiek 7% een PTSS-stoornis had.  Bij veel politiemensen zijn de PTSS dus kortdurend en verdwijnen vanzelf, terwijl bij 1 op de14 echt een stoornis ontstaat. Uit de meldingen van een peilstation politie bleek PTSS de meest gemelde beroepsziekte voor uitvoerend personeel.

Het rapport PTSS bij de politie, een beter beeld, 20139, beschrijft de resultaten na behandeling bij de politiepoli: 96% van de 566 politiemensen niet langer de diagnose PTSS. In totaal is 84% van de behandelde politiemensen volledig diagnosevrij (d.w.z. ze hebben ook geen andere diagnose, zoals depressie). Toch heeft 60% van de behandelde politiemensen last van restklachten, met name concentratieproblemen: één op de zes politiemensen kampt hiermee na behandeling.

Meldpunt PTSS Politie

Via uw lijnen binnen uw organisatie kan uw ziekteaandoening PTSS worden gemeld via een casemanager PTSS. Er zal een uitleg worden gegeven wat de mogelijkheden zijn op basis van een aantal regelingen die na een medische onderzoek leiden tot een vergoeding beroepsziekten politie. Wilt u weten hoe en wat de mogelijkheden zijn, neem dan contact met ons op.