contact@letselsupport.nl
+31- (0) 6 – 14 213 143

Politie en PTSS

Politie en PTSS

Een beroepsgebonden Posttraumatische Stress Stoornis is een ziektebeeld dat kan optreden na één of meer ernstige traumatiserende gebeurtenis(sen) op het werk. De gebeurtenissen, die men zelf ondergaat of waar men getuige van is, roepen een reactie op van intense angst, hulpeloosheid of afschuw.

Bij de Politie bleek 34% na een traumatisch incident PTSS te hebben, terwijl bij nadere diagnostiek 7% een PTSS-stoornis had. Bij veel politiemensen zijn de PTSS symptomen kortdurend en verdwijnen vanzelf, terwijl bij 1 op de14 echt een stoornis ontstaat. Uit meldingen van een peilstation bij de Politie bleek PTSS de meest gemelde beroepsziekte voor uitvoerend personeel.

Het rapport PTSS bij de Politie beschrijft de resultaten na behandeling bij de politiepoli; 96% van de 566 politiemensen diagnosticeerde niet langer PTSS. In totaal was 84% van de behandelde politiemensen volledig diagnosevrij (d.w.z. ze hadden ook geen andere diagnose, zoals depressie). Maar toch heeft 60% van de behandelde politiemensen last van restklachten, met name concentratieproblemen; één op de zes politiemensen kampt volgens het rapport hiermee na behandeling.

Meldpunt PTSS Politie

Via lijnen binnen de politieorganisatie kunnen inmiddels ziekteaandoening PTSS worden gemeld via een casemanager PTSS. Er wordt uitleg gegeven over de mogelijkheden op basis van een aantal regelingen die na een medische onderzoek leiden tot een vergoeding beroepsziekten Politie. De experts van Letselsupport behandelen veel zaken van politiemensen en zijn bekend met de regelgeving en mogelijkheden tot beroep.

Wilt u meer weten, neem dan gerust contact op met één van de letselschadespecialisten van Letselsupport.